Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Ons schoolprofiel

In ons schoolprofiel hebben we vastgelegd wie we zijn en wat we belangrijk vinden in het onderwijs aan onze leerlingen. We noemen dat onze missie en visie. Hieronder leest u er alles over:

Onze missie 
Een leerling die na acht jaar de Cavaljé verlaat...

  • heeft een bij het eigen niveau passend optimaal reken, taal en leesniveau;
  • is vertrouwd met de christelijke normen en waarden en heeft kennis van de bijbelverhalen; 
  • toont plezier in het leren en zet door wanneer iets nog niet lukt of moeilijk is; 
  • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden waarmee hij/zij vanuit respect met zichzelf, de ander en de omgeving om gaat; 
  • heeft veel succeservaringen opgedaan over zijn/haar eigen kunnen en kennen waardoor hij/zij een positief zelfbeeld heeft ontwikkeld; 
  • kan zijn/haar werk zelfstandig plannen en uitvoeren; 
  • toont creativiteit in zijn/haar doen en denken. 

Onze visie 

De Cavaljé is...
 


Een protestants-christelijke basisschool waar iedereen welkom is. We verwachten van al onze teamleden, ouders en andere betrokkenen bij de school dat zij de Christelijke identiteit van onze school respecteren en handelen vanuit dit respect. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de Bijbelverhalen en Christelijke waarden en normen kennen en daar vertrouwd mee zijn. Dit doen wij door met de leerlingen te bidden, liederen te zingen en open in gesprek te gaan naar aanleiding van de Bijbelverhalen. Daarnaast besteden wij door middel van vieringen aandacht aan de Christelijke feesten, bij voorkeur in het bijzijn van de ouders van onze leerlingen. 

Een school waar de focus ligt op goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat een leerling op onze school een optimaal reken- taal- en leesniveau ontwikkeld, op eigen niveau. Daar bedoelen wij mee dat wij hoge doelen en verwachtingen stellen, maar differentiëren in tempo en aanbod om dit passend te maken voor iedere leerling. Dit betekent dat we naast een basisaanbod ook een verrijkend en verdiepend lesprogramma aanbieden aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen en een intensiever aanbod voor leerlingen die werken met een eigen leerlijn. Naast het aanbieden van de basisvakken bieden wij ook Engels aan en de zogenaamde ‘zaakvakken’ biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. 

Een school die kunst- en cultuur een belangrijke plek in laat nemen binnen het lesprogramma. In een actieve samenwerking met Cultura verzorgen wij workshops voor de leerlingen op het gebied van beeldende vorming, theater, dans en andere kunstdisciplines. Wij besteden mede hierdoor aandacht aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen en dagen hen uit creatief te zijn in doen én denken. 

Een centrumschool midden in Ede. Als centrumschool zitten wij midden in de samenleving. Wij maken hier dan ook graag actief gebruik van door onze buren te betrekken bij onze school, de ondernemers in het centrum en theater en kunstcentrum Cultura. We werken daarnaast nauw samen met allerlei instanties die onze leerling centraal stelt, zoals Auris, het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, Centrum Jeugd en Gezin, GGD, logopedist en meer. 

Een school met historie én toekomst. De Cavaljé is de oudste school van Ede opgericht door de heer Cavaljé. Deze eigenaar van een deftige dameshoedenzaak in Amsterdam schonk de grond aan de school met als doel het oprichten van een basisschool met een Christelijke grondslag. Een flink aantal jaren laten staat onze school nog steeds op deze grond, maar dan in een nieuw schoolgebouw. Wij nemen de rijke historie mee en richten onze blik op de toekomst.

Contactgegevens

CNS-basisschool Cavaljé
Veenderweg 2
6712 AB Ede
T: 0318 - 613 462

Of stuur ons een e-mail

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work