Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden zaken besproken die te maken hebben met het schoolbeleid in brede zin, zoals de schooltijden en het vakantierooster, de klachtenregeling, de werk- en taakverdeling van het team en het vaststellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR heeft verschillende bevoegdheden; naast het uitwisselen van informatie wordt bij sommige onderwerpen advies gevraagd en bij andere instemming.  Daarnaast hebben zowel de O-MR als de P-MR ook eigen bevoegdheden bij zaken die de geleding in het bijzonder aangaan. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

De MR komt zo’n 5 keer per jaar bijeen en vergadert aan de hand van een jaarplanning. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor iedereen die bij onze school betrokken is. U bent dus van harte welkom! 

Onze MR wordt gevormd door 4 personen; twee ouders en twee personeelsleden. Dit schooljaar zijn dat:

  • Linda Seitz, moeder van Finn, Ian en Lizz
  • Janco Hoekstra, vader van Daan en Evi
  • Ida Brangonje, leerkracht in groep 1/2
  • Irene Feenstra, leerkracht in groep 3 en 4/5

 De MR is bereikbaar via één van de MR-leden of e-mail

Contactgegevens

CNS-basisschool Cavaljé
Veenderweg 2
6712 AB Ede
T: 0318 - 613 462

Of stuur ons een e-mail

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work