Groot applaus!

Groot applaus voor álle groepen van de Cavaljé!
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle groepen zichzelf gepresenteerd in onze weekvieringen.

Leren met plezier en je ontwikkelen vanuit geloof in eigen kunnen.
Op de Cavaljé leren we samen; van én met elkaar. En als we iets geleerd hebben dan vieren we dit, en laten het dan ook graag zien en horen. Vieren hoort bij het leven, in alle culturen wordt gevierd. Het is één van de essentiële dingen die mensen samen doen. Daarom hebben de weekvieringen een belangrijke plaats op de Cavaljé.

De weekviering van de kleuters
Alle leerlingen en leerkrachten van de Cavaljé én de ouders van de groep die de viering verzorgt zitten in het publiek

Samen zingen of muziek maken

Voor onze weekvieringen gebruiken we ons podium waar kinderen presenteren wat zij hebben geleerd. Samen zingen en muziek maken is voor de ontwikkeling van het brein van kinderen heel erg goed. Bovendien beleven kinderen er veel plezier aan en creëert het een gevoel van saamhorigheid en verbinding.

We zijn trots op onze weekviering!
‘Ouders, zien we jullie de volgende keer weer?’