Ziekte, verlof verzuim

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kan het niet naar school. Wilt u in dat geval vóór 8.30u een bellen naar 0318 – 613462

Is uw kind niet op school zonder dat wij een verlof- of ziekmelding hebben ontvangen? Dan zullen wij u bellen met de vraag waar uw kind blijft. Dit om zeker te weten dat er onderweg van huis naar school geen narigheden zijn gebeurd.

Verlof aanvragen

Zodra uw kind 5 jaar is, is verlof buiten vakantieperiodes in principe niet toegestaan. Streng? Een beetje wel. Toch zijn er soms uitzonderingen. De leerplichtwet onderscheidt twee soorten toegestaan verlof:  
● Extra verlof als gevolg van het beroep van één van de ouders;  
● Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Verlofaanvragen kunt u het beste minimaal 6 weken van tevoren aan de directie voorleggen. Als dat mogelijk is natuurlijk. Verlof wegens gewichtige omstandigheden geeft u vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de omstandigheid aan. Wilt u een aanvraag voor verlof indienen? Dat kan via het verlofformulier.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim ofwel luxeverzuim is niet de bedoeling. Daarop houden we toezicht. Is uw kind te vaak afwezig? Dan melden wij dat bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over verzuim en verlof vindt u in onze schoolgids.