Passend onderwijs

Dat iedere leerling uniek is en gewaardeerd wordt leest u overal. Maar soms is er extra zorg en stimulans nodig. Niet alleen als de leerling moeite heeft met de leerstof of met het omgaan met anderen op school. Juist óók als de leerling meer kan. Leerlingen/kinderen verschillen nu eenmaal in hun behoefte aan instructie én in behoefte aan pedagogische ondersteuning. Ingewikkeld? Nee hoor.  
Een uitdaging? Zo zien wij het wel. 

De zorgbehoefte van uw kind in beeld 

Op de Cavaljé bieden we mogelijkheden en kansen voor álle kinderen, maar we kunnen natuurlijk niet álles. In dat geval krijgen we hulp van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Bijvoorbeeld door extra ondersteuning bij ons op school.  
Als uw kind meer hulp vraagt dan wij kunnen bieden gaan we met elkaar op zoek naar een passende plek voor uw kind, bijvoorbeeld op een andere school. Zo krijgt iedere leerling het onderwijs dat het beste bij hem of haar past.