Ons onderwijs

Schoolontwikkeling

Wat heb jij vandaag geleerd? Op de Cavaljé krijgen niet alleen de kinderen maar ook de leerkrachten de ruimte en tijd om zich te ontwikkelen. De Cavaljé is een lerende school met een passie voor boeiend onderwijs. Je ontwikkelen vanuit geloof in eigen kunnen; dat voelt geweldig! Leren van én met elkaar. Kritisch kijken naar wat werkt zodat kinderen beter kunnen leren. Uw kind verdient toch het beste onderwijs? Vinden wij ook!

Lees meer

Passend onderwijs

Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt! Op de Cavaljé steken we, met liefde en plezier, al onze energie in het creëren van mogelijkheden en kansen voor álle kinderen. Wij schrikken niet van passend onderwijs en stellen onszelf steeds weer de vraag; wat heeft dit kind van ons nodig om de volgende stap te kunnen maken?

Lees meer

Methodes

Leerlingen die nu in groep 8 zitten gaan rond het jaar 2075 met pensioen. Kunt u zich een voorstelling maken over hoe de maatschappij er over 10 jaar uitziet? Wij ook nauwelijks. Laat staan over 50 jaar! Toch willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst, door te kiezen voor moderne lesmethodes, én aandacht te besteden aan vaardigheden zoals bijvoorbeeld samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid en kritisch denken.

Lees meer