Ouderinformatie

Samenkomen is een begin, maar samenwerken een succes! Wij werken daarom graag samen met u, aan de ontwikkeling van uw kind. Een open, heldere communicatie met ouders vinden wij hierin vanzelfsprekend. Onze deur staat altijd voor u open.

Aanmelden van uw kind

Uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een hele stap! Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Het kiezen van een basisschool is heel belangrijk. Kinderen zitten over het algemeen 8 jaar op een basisschool. Dat moet toch een fijne en leerzame tijd zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zich welkom voelt.

Lees meer

Praktische informatie / schoolgids

Wij begrijpen heel goed dat u natuurlijk graag wil weten wat er speelt op de Cavaljé. In onze schoolgids vindt u alle informatie. Elk jaar passen we deze gids aan. Zo houden we u ook op de hoogte van alle praktische informatie voor het huidige schooljaar.

Lees meer

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties stemmen we elk jaar af met het bestuur van CNS Ede en andere onderwijsorganisaties in de gemeente Ede. Naast de vakanties heeft het team ook diverse studiedagen. Op deze dagen is er geen les.

Lees meer

Ziekte, verlof verzuim

Als je ziek bent kan je niet naar school. Dan wensen we veel beterschap en hopen we uw kind snel weer te zien. Wilt u eraan denken om uw kind ziek te melden? Dat kan ‘s morgens tussen 08.00 en 08.15 uur door de school te bellen op 0318-613462. Heeft u een bruiloft of een begrafenis? Dan ontvangen wij graag een verlofaanvraag. Hiervoor kunt u een formulier invullen.

Ziekte, verlof verzuim

Opvang buiten schooltijden

Heeft u na schooltijd opvang nodig voor uw kind? De BSO komt uw kind dan ophalen bij school. Heeft u voor tijdens een studiedag opvang nodig? Veel BSO’s bieden deze mogelijkheid tegen betaling, ook als je met hen geen contract voor naschoolse opvang hebt afgesloten.

Opvang buiten schooltijden

Financien

In Nederland kan uw kind gratis naar school! De kosten voor elke school worden namelijk door de overheid betaald. Maar, naast het leren doen we ook andere activiteiten. Met Pasen gaan we samen eten en er is regelmatig een feestje een project of excursie. Dit betalen we van de vrijwillige ouderbijdrage

Financien

Ik heb een opmerking. Wat nu?

Hoe we ook ons best doen, waar gewerkt wordt kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Bent u ergens niet tevreden over, of loopt u tegen een probleem aan? Dan horen wij het graag van u. In het teken van Actief Ouderschap is het altijd onze ambitie om in gesprek te blijven en te verbeteren waar mogelijk.

Lees meer