Leren met plezier 

Op de Cavaljé werken we met een duidelijke structuur en vaste routines. Wel zo fijn, zeker omdat er hierdoor veel rust heerst binnen de school. Elke les en/of activiteit heeft een doel. Als je namelijk weet wát je leert en waarom, word je nieuwsgierig.  
Plezier en nieuwsgierigheid zijn het uitgangspunt voor onze lessen, die daarom betekenisvol, boeiend en interactief moeten zijn

Spelend leren 

Kinderen in de onderbouw leren door te spelen en te ontdekken. Daar passen wij ons onderwijs graag op aan. Hoe we dit doen? Door te werken in thema’s en activiteiten aan te bieden die het spel van uw kind stimuleren. En door samen te ontdekken! Op pad met de boswachter, samen koekjes bakken of leren dansen bij Cultura. Leren met hoofd, hart en handen. Hoe leuk kan het zijn! 

Laat zien wat je leert 

Wij vinden het super belangrijk dat kinderen een fijne tijd bij ons op school hebben. Een goede, fijne relatie met elkaar, met de leerkracht en ja, óók met de leerstof. Wij werken met moderne methodes die passen bij onze manier van leren: leren uit boeken, maar ook met Chromebooks, excursies en actieve werkvormen. En wat we leren laten we ook zien. In een schrift, presentatie of tijdens een bespreking. Dat maakt leren leuk! 

Toetsen 

We volgen nauwkeurig hoe uw kind zich ontwikkelt. Kennis is belangrijk, maar vaardigheden zoals werkhouding en doorzettingsvermogen zijn minstens zo belangrijk.  
In de onderbouw gebruiken we een observatiesysteem om de kinderen te volgen. Zo weten we precies waar uw kind staat en wat de volgende stap zal zijn. Vanaf groep 4 meten de methode onafhankelijke toetsen twee keer per jaar de vooruitgang van een kind. Zo checken we welke doelen zijn behaald en wat nog aandacht nodig heeft.