Zonder relatie geen prestatie

Waar ligt jouw talent? Welke kwaliteit kan jij inzetten om het leren leuk te maken? Vragen die de basis vormen van ons startgesprek. Het gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht. Hierin ontmoeten we elkaar en zijn we vooral nieuwsgierig. Naar datgene wat uw kind vleugels geeft. En hoe we dit kunnen versterken. En we snappen heel goed dat u nieuwsgierig bent naar de nieuwe leerkracht van uw kind. Daarom voeren we het startgesprek. En bouwen we aan de relatie. Aan het begin van het schooljaar.

Contactmomenten

Inzicht krijgen en begrijpen hoe uw kind leert. Maar ook hoe het zich voelt bij ons op de Cavaljé. Goed om even voor te zitten samen. In februari en juni zijn deze oudergesprekken. We zoomen niet alleen in op de leerontwikkeling maar ook op het welbevinden van uw kind. Vanaf groep 5 zijn de kinderen zelf ook aanwezig bij deze gesprekken. Wel zo fijn. Zo houden zij de leiding. Het is tenslotte hun eigen leerproces.

Actief Ouderschap

Een goede samenwerking. Tussen ouder(s), leerling en leerkracht. Daar geloven wij in!
Wist u dat kinderen zich beter thuisvoelen op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft? Daarom lopen wij net een stapje harder. Om deze relatie te versterken en een belangrijke plek te geven bij ons op school. De komende jaren gaat deze manier van ouderbetrokkenheid steeds meer plek krijgen binnen de Cavaljé.
We kijken ernaar uit om dit pad met u te bewandelen!