Ik heb een opmerking. Wat nu?

Hoe we ook ons best doen, waar gewerkt wordt kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Voor opmerkingen wordt ruimte gemaakt, zij worden niet onder de tafel geschoven. Dit is niet alleen goed voor de openheid op school, maar ook voor de kwaliteit van ons onderwijs. De leerkracht van uw kind is het eerste aanspreekpunt. Indien u het gevoel heeft niet voldoende gehoord te worden, of de problematiek wordt niet opgelost, dan kunt u terecht bij de directie. Komt er geen oplossing voor het probleem, of spreekt u liever niet met de directie, stelt u zich dan in verbinding met de bestuurder van CNS Ede.

Interne Contact Persoon en Externe Vertrouwenspersoon

Onze school heeft een interne contactpersoon (ICP). Kinderen, ouders en personeel kunnen klachten over ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie en geweld) melden bij de ICP. De interne contactpersoon kan u ook in contact brengen met de onafhankelijke Externe Vertrouwenspersoon. De contactgegevens vindt u in onze schoolgids.

Klachtenregeling

CNS werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling. Deze regeling heeft betrekking op agressie, geweld en pesten, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik. Hebben de voorgaande stappen geen oplossing voor het probleem gebracht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op basis van uw klacht kunnen de klachtencommissie en de externe vertrouwenspersoon onze school aanbevelingen doen. Op de website van CNS vindt u de klachtenregeling en het adres van de klachtencommissie.