Opvang buiten schooltijden

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang op de Cavaljé organiseert kindercentrum het Sterrenbos. Een voordeel is dat de leerlingen na schooltijd in de vertrouwde omgeving van de Cavaljé verblijft.

Wilt u uw kind aanmelden voor opvang op school? Dan verwijzen wij u naar de website van het Sterrenbos. Uiteraard staat het u vrij om een andere opvangorganisatie te kiezen. Diverse organisaties halen kinderen na schooltijd bij ons op.