In samenwerking ligt kracht!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Daar zijn we van overtuigd op de Cavaljé. Wist u dat samenwerken een belangrijke vaardigheid is om (later) goed te kunnen functioneren in de samenleving?

Van proberen kun je leren!

Leren van én met elkaar is een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse lespraktijk. Zo ook voor de leerlingen van groep 6. Zij ondervonden dat, als je het écht samen wilt doen, je elkaar ook heel hard nodig hebt!
Samenwerken vraagt om oefening en dat deden deze leerlingen met elkaar naar aanleiding van deze super leuke opdracht uit Klasse(n(Kracht.

Opperste concentratie tijdens de opdracht!

Tijdens samenwerkingsopdrachten zijn leerlingen afhankelijk van elkaar en, door te oefenen, ontwikkelen zij waardevolle samenwerkingsvaardigheden.
Overleggen, samen een besluit nemen, taken verdelen en op elkaar inspelen; samen verantwoordelijk zijn voor een eindproduct vraagt een optimale inzet van deze vaardigheden. Het is dus best belangrijk om dit dagelijks te oefenen.

Samen overleggen, afspreken en doen!

Samenkomen is een begin, maar samenwerken een succes. Wanneer je goed samenwerkt kun je bergen verzetten met elkaar!